Coberta i Tancament Pista Clot de la Mel Coberta i Tancament Pista Clot de la Mel Coberta i Tancament Pista Clot de la Mel Coberta i Tancament Pista Clot de la Mel Coberta i Tancament Pista Clot de la Mel Coberta i Tancament Pista Clot de la Mel Coberta i Tancament Pista Clot de la Mel Coberta i Tancament Pista Clot de la Mel Coberta i Tancament Pista Clot de la Mel Coberta i Tancament Pista Clot de la Mel Coberta i Tancament Pista Clot de la Mel

Coberta i Tancament Pista Clot de la Mel

Adequació de la pista existent per a la pràctica de diferents esports, amb la construcció de nova Coberta. Es resol amb un sistema autoportant de xapa perfilada d’acer tensada, que permet grans llums sense encavallades. L’estructura de suport es disposa als laterals llargs de la pista, amb pilars compostos de perfils rodons d’acer en forma d’arbre. Un tub longitudinal al centre de la pista, penjat i arriostrat amb tensors de l’estructura, permet penjar les Adequació de la pista existent per a la pràctica de diferents esports, amb la construcció de nova Coberta. Es resol amb un sistema autoportant de xapa perfilada d’acer tensada, que permet grans llums sense encavallades. L’estructura de suport es disposa als laterals llargs de la pista, amb pilars compostos de perfils rodons d’acer en forma d’arbre. Un tub longitudinal al centre de la pista, penjat i arriostrat amb tensors de l’estructura, permet penjar les cistelles de bàsquet plegables. Tancament perimetral amb panells de xapa perforada que permet les transparències.

ae5 arquitectes