Escola Bressol Marta Mata Escola Bressol Marta Mata Escola Bressol Marta Mata Escola Bressol Marta Mata Escola Bressol Marta Mata Escola Bressol Marta Mata Escola Bressol Marta Mata Escola Bressol Marta Mata Escola Bressol Marta Mata Escola Bressol Marta Mata Escola Bressol Marta Mata Escola Bressol Marta Mata Escola Bressol Marta Mata Escola Bressol Marta Mata Escola Bressol Marta Mata

Escola Bressol Marta Mata

L’edifici s’organitza en tres blocs escalonats, amb rampes interiors, adaptant-se a la topografia, orientant-se bé i separant-se del carrer amb les dependències de servei. Cada bloc disposa d’un pati d’esbarjo.

ae5 arquitectes