Escola Bressol La Farigola Escola Bressol La Farigola Escola Bressol La Farigola Escola Bressol La Farigola Escola Bressol La Farigola Escola Bressol La Farigola Escola Bressol La Farigola Escola Bressol La Farigola Escola Bressol La Farigola Escola Bressol La Farigola Escola Bressol La Farigola Escola Bressol La Farigola Escola Bressol La Farigola Escola Bressol La Farigola Escola Bressol La Farigola

Escola Bressol La Farigola

El pavelló de l’escola se situa al final del bosc, amb orientació sud-est. De forma linial, amb l’accés principal en un dels costats i l’accés de servei a l’altre, s’organitza en tres franges: el passadís, els serveis i les aules. Davant l’edifici, un bosc amb arbrat de fulla caduca, disposat geomètricament, que ens aporta sensació d’ordre, ens amaga zones de jocs, i ens fa de filtre amb l’aparcament.

ae5 arquitectes