Casa Paisatge Casa Paisatge Casa Paisatge Casa Paisatge Casa Paisatge Casa Paisatge Casa Paisatge Casa Paisatge Casa Paisatge Casa Paisatge Casa Paisatge

Casa Paisatge

 

No és una casa de cap de setmana, sinó que es resideix en ella tot l'any. La seva situació respecte del poble de Mollet la singularitza estratègicament.
 
La construcció existent, actualment cuina, permetia fixar un moment per al nou projecte. Els murs s'estendrien a la mateixa cota que els existents, o variant aquesta lleugerament, zigzaguejant, a fi d'obtenir els espais necessaris... canviant de cota per assumir la lleu topografia del solar...
 
La construcció seria horitzontal, allargada... recollint el paisatge, movent-se delicadament per a obtenir les millors vistes... o tancant petits espais... redibuixant... i dibuixant.
 
Els murs es comencen a construir entre els pins, i es dirigeixen a la construcció existent, l'envolten... i baixen cap a les oliveres. Construeixen els espais necessaris i es fragmenten en un moment concret per col·locar per sobre de la casa un estudi, un observatori...
 
Es retallen, simplement, les finestres, quan volen mostrar un fragment del paisatge.
 
JOSEP MIÀS