Nova seu d'iGuzzini Nova seu d'iGuzzini Nova seu d'iGuzzini Nova seu d'iGuzzini Nova seu d'iGuzzini Nova seu d'iGuzzini Nova seu d'iGuzzini Nova seu d'iGuzzini Nova seu d'iGuzzini Nova seu d'iGuzzini Nova seu d'iGuzzini Nova seu d'iGuzzini Nova seu d'iGuzzini Nova seu d'iGuzzini Nova seu d'iGuzzini

Nova seu d'iGuzzini

 

La nova seu espanyola d'iGuzzini Illuminazione España SA, empresa italiana líder en la il·luminació de disseny, es localitza al costat de l'encreuament viari de les carreteres AP-7 i C-16, a l'àmbit metropolità de Barcelona, ??dins el terme municipal de Sant Cugat del Vallès.
 
L'edifici es compon de dues parts, que corresponen a les seves diferents funcions: una baixa, extensa, semisoterrada i sense llum natural, embolicada en formigó vist, l'altra esfèrica i de vidre, flotant en el paisatge.
 
Aprofitant el desnivell de la parcel·la, la plataforma inferior conté al seu interior el magatzem logístic, l'aparcament, el showroom, l'auditori, el teatre de la llum, una sala de presentacions i les instal · lacions. Tots aquests ambients necessiten foscor, per poder experimentar i exposar la llum artificial.
 
La superfície superior de la plataforma és en realitat un sòl tècnic exterior cablejat, format per una sèrie de panells mòbils de diferents acabats, que permeten la flexibilitat necessària per poder muntar diverses configuracions del showroom exterior. Per sobre de la plataforma, en precari equilibri dinàmic, sorgeix la part més representativa del complex, de forma esfèrica deformada. En ella es troben les oficines, despatxos de direcció i zones de recerca.
 
L'edifici d'oficines es construeix al voltant d'un pati de llum en el qual es desenvolupa un complex sistema estructural format per cinc pals metàl·lics. En arribar a la part superior aquest pilar reticulat s'uneix a través de cables a tracció amb altres deu elements verticals a tracció que recullen el límit exterior dels forjats. D'aquesta manera, tot l'edifici queda "penjat" d'aquest únic pilar central. La doble façana, cap a l'exterior, i cap al pati interior, completament vidriada i formada per fusteria d'acer i vidres de protecció solar, permet veure l'entorn exterior en 360 º. La superfície de vidre es cobreix amb un protector solar format per una estructura tridimensional metàl · lica sobre la qual queda tensat el teixit Stamisol F381, que alhora reflecteix la radiació en la seva cara exterior i permet una extrema permeabilitat visual. Aquest sistema constructiu de façana lleugera, que en la secció nord desapareix, al no ser necessari, s'adapta perfectament a la geometria de l'edifici, apareixent només en les zones de l'esfera (cenit, sud, est i oest) sol·licitades per la radiació solar .
 
Durant el dia, des de l'exterior, l'edifici es presenta com un casquet opac, que, d'una banda, reflecteix el cel, i de l'altra, a la façana tèxtil, dibuixa un perfil esfèric puntejat. Des de l'interior, en canvi, la percepció és diametralment oposada, ja que l'espai es converteix en un interior-exterior continu. Durant la nit, aquestes qualitats s'inverteixen. Gràcies a la llum, l'edifici esfèric es transforma en un element lluminós que mostra el seu interior, perceptible des de l'exterior de les vies rodades que el circumden.
 
JOSEP MIÀS