Edifici d'Habitatges de Protecció Oficial Edifici d'Habitatges de Protecció Oficial Edifici d'Habitatges de Protecció Oficial Edifici d'Habitatges de Protecció Oficial Edifici d'Habitatges de Protecció Oficial Edifici d'Habitatges de Protecció Oficial Edifici d'Habitatges de Protecció Oficial Edifici d'Habitatges de Protecció Oficial Edifici d'Habitatges de Protecció Oficial Edifici d'Habitatges de Protecció Oficial

Edifici d'Habitatges de Protecció Oficial

 

La nostra proposta per l’edifici d’habitatges de Sta. Eugènia de Berga s’inicia amb una visita al lloc i un reconeixement del planejament proposat pel sector del Català.
 
El Pla Parcial d’aquest sector, desenvolupat en uns terrenys limítrofs amb el casc urbà, planteja una des-densificació de l’edificació amb grans extensions de zones verdes tant públiques com privades en aquesta zona d’eixampla entre el casc urbà i el paisatge verge.
 
El solar de la nostra proposta, encara que pertany al sector del Pla Parcial, es troba situat al límit del mateix, ben bé encastat a la última illa del Casc Urbà i amb vistes a les zones verdes planejades i al paisatge.
 
 
La volumetria plantejada per la normativa, un bloc lineal de 14 m de profunditat edificable i una longitud aproximada de 60 , presenta dues façanes molt descompensades en quant a asolejament i vistes:
 
- la façana al carrer, orientada a l’oest i mirant cap a les zones verdes i el paisatge.
- la façana posterior, orientada a l’est i enfocada a la façana posterior d’una edificació nova situada sobre un desnivell d’una planta, i que inpedeix que el sol de l’est arribi a tots els punts de la façana.
 
 
A partir d’aquí, una sola ha sigut la idea que ens han ajudat a pensar el projecte: 
 
-Aconseguir que tots els habitatges puguin tenir una relació espaial amb el paisatge orientat a l’oest, cosa que propossem a partir de la construcció d’una peça que fa les funcions tant de brisse-soleil, una orientació a l’oest necessita una protecció del sol de l’estiu, com de terrat-jardí.
 
La peça propossada, un balcó corregut de 2 m d’amplada situat un esgraó per sota del paviment interior, farà la funció d’una porxada, protegint totes les obertures d’aquesta façana del sol vertical de l’estiu però permeten que a l’hivern el sol horitzontal de l’oest arribi fins al interior dels habitatges.
 
Aquesta peça, per les seves dimensions, proporcionarà als habitatges una parcel.la de espai exterior on es podran desenvolupar diferents programes, contemplació del paisatge, menjador exterior...fins a estendre la roba, per la seva amplada i l’alçada de l’ampit, podem disposar d’un ample de 1’50 m per estendre la roba sense que aixó es percebeixi des del carrer.
 
Aquest brisse soleil es col.loca literalment adossat a la façana de l’edificació, molt compacte, i que distribueix 8 habitatges per plante a les plantes pis mitjançant dos nuclis d’escala, i 4 habitatges a la planta baixa, aconseguint un total de 20 habitatges, tots ells de 70 m2.
 
Aquest volum compacte, s’enretira 1’5 m de la façana al carrer per aconseguir donar privacitat als habitatges de la planta baixa; a la vegada que no supera la fondària edificable proposada i permet rebre puntualment algun raig del sol de l’est.
 
L’aparcament, en superfície, es soluciona a la meïtat interior de la planta baixa.
 
BAILO+RULL | ADD+ Arquitectura