Parking de l'Estació Central Parking de l'Estació Central Parking de l'Estació Central Parking de l'Estació Central Parking de l'Estació Central Parking de l'Estació Central Parking de l'Estació Central Parking de l'Estació Central Parking de l'Estació Central Parking de l'Estació Central Parking de l'Estació Central

Parking de l'Estació Central

 

El projecte consisteix en la construcció de dues plantes d'aparcament subterrànies a l'àrea de l'estació central de Girona. L'excavació permet definir un espai públic per als usuaris del tren i dels mateixos veïns.
 
Aquesta superfície que cobreix el gran buit previ disposa de talls pels quals la llum arriba als espais inferiors i els transforma.
 
El mateix relleu dels lluernaris es transforma en l'espai exterior públic, en un espai de joc i de descans.
 
MiAS Arquitectes