Escola Nova Electra Escola Nova Electra Escola Nova Electra Escola Nova Electra Escola Nova Electra Escola Nova Electra Escola Nova Electra Escola Nova Electra Escola Nova Electra Escola Nova Electra Escola Nova Electra Escola Nova Electra

Escola Nova Electra

 

El projecte vol posar l’accent en la recuperació de l’antiga nau d’AEG per al nou ús escolar. Per tant, proposa un respecte rigorós per les característiques formals, constructives i de materials entre les parts existents i les de nova edificació.
 
Els materials de tancaments de les façanes seran doncs el maó de cara vista a la rehabilitació i renovació dels paraments de les naus B3 i B5 i paraments de maó vist, panells de formigó prefabricat i vidre transparent i UGlass a les parts ampliades.
 
La dissonància entre ambdues parts permetrà a la vista distingir el concepte general de la intervenció, dotant al conjunt de dos tipus de percepció, de textura i de llum. Els econòmics materials primigenis contrastaran amb els paraments contemporanis translúcids, senyalitzant l’entrada i creant una làmpada incandescent a la nit.
 
El projecte planteja l’aprofitament intensiu de les dues naus patrimonials, ubicant-hi la major part dels espais de serveis general i de Primària. A la part oposada del solar es situa l’Àrea Infantil, amb accés independent pels pares des del carrer posterior.
 
Vestíbul general. Tot el programa ubicat a les naus rehabilitades es situa al voltant d’un gran pati-atri interior situat a la crugia central d’aquets edificis. Es un espai que es mou en un esquema de serra ascendent que relliga dos dobles espais successius situats entre planta baixa i planta primera (nau B5) i planta primera i planta segona (nau B3), oberts entre sí i que permet un volum que quedaria sense ús per les dificultats d’il·luminació i de ventilació. Aquest àmbit es converteix en la peça central de tota la rehabilitació, aconseguint un espai de característiques que només poden trobar-se en intervencions d’aquests tipus.
 
JOAN PASCUAL