Biblioteca, Parc i Masia de Can Llaurador Biblioteca, Parc i Masia de Can Llaurador Biblioteca, Parc i Masia de Can Llaurador Biblioteca, Parc i Masia de Can Llaurador Biblioteca, Parc i Masia de Can Llaurador Biblioteca, Parc i Masia de Can Llaurador Biblioteca, Parc i Masia de Can Llaurador Biblioteca, Parc i Masia de Can Llaurador Biblioteca, Parc i Masia de Can Llaurador Biblioteca, Parc i Masia de Can Llaurador Biblioteca, Parc i Masia de Can Llaurador Biblioteca, Parc i Masia de Can Llaurador

Biblioteca, Parc i Masia de Can Llaurador

 

El projecte és el conjunt de tres nous equipaments, la Biblioteca de 1.167m2 construïts, el Parc de 27.800m2 i l’Arxiu Municipal amb cafeteria de 450m2 construïts en els terrenys de l’antiga Masia de Can Llaurador. 
 
L’àmbit del projecte té una posició estratègica en l’accés a Teià. El conjunt actuarà com a nexe d’unió entre el nucli antic i la part del nou creixement del poble.
 
La idea central del parc té el seu origen en els cultius tradicionals de flors del Maresme projectats aquí en forma de llargues franges de colors. 
 
La voluntat del projecte és que el paisatge domini sobre l’arquitectura i és per aquesta raó, que la biblioteca s’ubica en un plec del terreny, amagada sota la coberta ajardinada.
 
L’accés central permet dividir la zona d’adults i la infantil. Un pati amb unes escales relaciona els nivells del parc, vestíbul i Masia.
 
Longitudinalment la biblioteca s’estructura sobre una columna vertebral que distribueix els usuaris, conte les esteses d’instal·lacions, i permet l’entrada de llum a través dels lluernaris i en coberta és un camí del Parc.
 
SERGI GODIA