Habitatges 'Vila Olímpica' Habitatges 'Vila Olímpica' Habitatges 'Vila Olímpica' Habitatges 'Vila Olímpica' Habitatges 'Vila Olímpica' Habitatges 'Vila Olímpica'

Habitatges 'Vila Olímpica'

 

Una façana llarguíssima (250ml) i en una situació compromesa: porta d’entrada a la Vila Olímpica des de la ciutat, enmarcant juntament a la façana corba de MBM les dos torres icòniques del port olímpic.
 
Tres singularitats en el desenvolupament de la façana totes elles en l’extrem Nord: 
 
1. Edifici de major altura en el seu extrem.
 
2. Edifici pont sobre el Carrer Doctor Trueta.
 
3. “Absorció” de part de l’edifici existent d’oficines que va obligar a un esforç de contenció i rigors compositiu capaç d’absorbir tot els “accidents” en un concepte unitari i ordenat de la façana concebuda com a límit i presentació del barri. 
 
SERGI GODIA