IES Valldemossa IES Valldemossa IES Valldemossa IES Valldemossa IES Valldemossa IES Valldemossa

IES Valldemossa

 

L’edifici ha de ser entès fonamentalment a partir de les condicions imposades pel seu emplaçament i per les construccions ja existents en el mateix. El desenvolupament del programa, detallat i reglamentat fins a la sacietat, es subordina estrictament als espais exterior ja predeterminats amb anterioritat i a les circulacions peatonals induïdes pel centre escolar preexistent. L’extrema sobrietat de la geometria i dels materials aplicats en el tractament exterior eviten qualsevol intent d’enfrontament amb l’entorn edificat.
 
SERGI GODIA