St. Peter's School St. Peter's School St. Peter's School St. Peter's School St. Peter's School St. Peter's School St. Peter's School St. Peter's School St. Peter's School

St. Peter's School

 

L’edifici es projecte com una ampliació del conjunt d’instal·lacions de la St. Peter’s School, amb l’objectiu de proveir-la d’una major dotació d’aules (12 en total) i una sèrie de serveis comuns: àrees administratives i de direcció, àrea de professors i la Sala d’Actes-Auditori.
 
L’edifici es situa paral·lel a l’alineació del carrer, aquesta posició permet orientar tot el front d’aules amb la bona orientació (S-SE) i unes immillorables vistes sobre Barcelona. El desnivell present al solar dóna lloc a una descomposició de l’edifici en 3 plantes, dos d’elles situades per sobre la rasant del Carrer Ardena i una per sota d’ella en forma de semisoterrani amb una façana oberta a les pistes esportives. 
 
La dualitat en la resposta solar de les dues cares es manifesta en les dues façanes molt diferents: La façana sud està definida per la horitzontalitat de les marquesines, el tractament del fons de fusta i vidre i la segona imatge que genera els tendals baixos, que fan desaparèixer dit fons. Tota aquesta façana s’assenta en un sòcol construït pel porxo tractat amb maó esmaltat negre. La façana Nord-Oest, en contrast, té més moviment. Els retranquejos acullen la marquesina i el cancell vidriat de l’entrada. Sobre un fons de parets blanques, la gelosia també blanca, com a defensa climàtica en front a l’orientació Oest, segueix el seu propi joc, apareixent i desapareixent amb un caràcter de pell “afegida” al volum principal. El volum de l’escala, de formigó pintat de negre, recull i dona final als plecs d’aquesta façana. 
 
SERGI GODIA