Museu de les Termes Romanes Museu de les Termes Romanes Museu de les Termes Romanes Museu de les Termes Romanes Museu de les Termes Romanes Museu de les Termes Romanes Museu de les Termes Romanes Museu de les Termes Romanes Museu de les Termes Romanes Museu de les Termes Romanes

Museu de les Termes Romanes

 

El projecte d’Exposició Permanent de les Termes Romanes està integrat en el futur Museu de Sant Boi de Llobregat; les restes de l’edifici termal romà seran una de les mostres més importants de la nova instal·lació museística promoguda per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Boi.
 
Aquest projecte es planteja com una primera fase de la instal·lació museística de Sant Boi amb dos objectius primordials: possibilitar l’acabament de la recerca arqueològica i construir la cobertura que garantirà la consolidació definitiva de les restes.
 
L’accessibilitat a les ruïnes així com els recorreguts de la visita han estat condicionats per l’organització del programa funcional.
 
Aquest programa projecta una instal·lació museística atesa per, com a mínim, una o dues persones fixes.
 
L’entrada al nou edifici es realitza per la cruïlla del carrer Hospital i av. Maria Girona i l’accés al conjunt termal es fa, òbviament, des de l’apoditerium. Es disposa un esglaonat suau que salva el desnivell i configura unes grades per contemplar l’escenari de les ruïnes i unes escales que acompanyen el recorregut. 
 
ARRIOLA-FIOL Arquitectes