'El Mercadal' 'El Mercadal' 'El Mercadal' 'El Mercadal' 'El Mercadal' 'El Mercadal' 'El Mercadal' 'El Mercadal' 'El Mercadal' 'El Mercadal'

'El Mercadal'

 

Per a la majoria dels ciutadans de Girona i per als visitants, el perfil urbà del Barri Vell amb la massa imponent de la catedral és la imatge prototípica de la ciutat. El Mercadal, en canvi, no participa d’aquesta imatge tan característica. Això, que en bona part és degut a l’estructura mateixa del Mercadal, ha afavorit l’aparició de noves tipologies edificatòries i una configuració de l’espai lliure poc definida que desdibuixen el paper del Mercadal com a cor de la ciutat.
 
La proposta per a la urbanització dels espais lliures del Mercadal parteix de la lectura històrica de la ciutat de Girona com a suma de dues parts diferents però indissociables, i pretén atorgar al Mercadal el nivell més alt de qualitat urbana emmirallant-se en el Barri Vell.
 
El dibuix del paviment del Mercadal és el marc físic que s’ha escollit com a metàfora d’aquesta transposició de valors: les traces dels carrers del Barri Vell se superposen als carrers del Mercadal.
 
Mitjançant una rotació del traçat del Barri Vell i fent coincidir un meandre de l’Onyar amb el següent, les dues meitats de la ciutat emmurallada, el Barri Vell i el Mercadal, coincideixen en posició, i carrers i traces d’ambdues bandes s’entrellacen.
 
ARRIOLA-FIOL Arquitectes