Jardí al Carrer de Madrid Jardí al Carrer de Madrid Jardí al Carrer de Madrid Jardí al Carrer de Madrid Jardí al Carrer de Madrid Jardí al Carrer de Madrid Jardí al Carrer de Madrid Jardí al Carrer de Madrid

Jardí al Carrer de Madrid

 

Les línies mestres del projecte que es presenta són possibilitar una utilització intensiva per part dels veïns del carrer Madrid, però alhora integrar aquesta zona visualment i física amb l’entorn, de manera que participi dels avantatges de trobar-se en una zona lliure equipada de rang superior a la ciutat.
 
Es proposa un moviment de terres que determini una secció del terreny que possibiliti la visualització de la globalitat del lloc.
 
Per resoldre l’objectiu d’integrar el parc a l’entorn, es parteix de la utilització d’un recurs geomètric determinat, típic del Renaixement, que es manipularà a conveniència i que definirà la imatge física del parc.
 
El dibuix clàssic original es converteix en un fragment il·limitat on els seus elements quadrangulars es converteixen en piràmides que determinen espais i recorreguts.
 
Les piràmides determinen dos vessants del parc: el nord i el sud. La cara sud es destina a zones de plantació, mentre que la cara nord es pavimenta amb llambordins de formigó de color. 
 
ARRIOLA-FIOL Arquitectes