Escola Superior de Música de Catalunya Escola Superior de Música de Catalunya Escola Superior de Música de Catalunya Escola Superior de Música de Catalunya Escola Superior de Música de Catalunya Escola Superior de Música de Catalunya Escola Superior de Música de Catalunya Escola Superior de Música de Catalunya Escola Superior de Música de Catalunya Escola Superior de Música de Catalunya

Escola Superior de Música de Catalunya

 

El projecte de l’Escola Superior de Música de Catalunya es localitza a l’interior de l’edifici de L’Auditori amb la voluntat de vitalitzar un complex musical que haurà de desenvolupar activitats complementàries a les de l’estricta audició de concerts de música simfònica. D’aquesta manera, el complex programa de L’Auditori s’articularà al llarg del temps i es transformarà en una veritable ciutat de la música gairebé autosuficient.
 
El nou conservatori engloba els estudis musicals de segon i tercer cicle, una biblioteca, partituroteca i fonoteca especialitzades, aules d’assaig, laboratori d’electroacústica, administració, amb tots els serveis complementaris de camerinos i magatzems d’instruments per a un auditori de 700 localitats.
 
Aquest programa es desenvolupa en les plantes primera, segona, tercera i quarta de l’edifici de L’Auditori al carrer Lepant de Barcelona.
 
Les habitacions, on s’allotja el programa de l’ESMUC, s’organitzen al voltant de dos grans patis: l’atri central obert a tota alçada amb l’impluvi de vidre, suport de les pintures de Pablo Palazuelo, i el claustre superior obert a les plantes segona i tercera, amb accés des de la mateixa planta tercera.
 
ARRIOLA-FIOL Arquitectes