Parc de Bombers Parc de Bombers Parc de Bombers Parc de Bombers Parc de Bombers Parc de Bombers Parc de Bombers Parc de Bombers Parc de Bombers Parc de Bombers Parc de Bombers Parc de Bombers

Parc de Bombers

 

El projecte es pot descriure com un projecte de cotxera equipada amb unes dependències annexes que cobreixen les altres necessitats del programa: estada, menjar i dormir.
 
Aquesta concepció de l’edifici és palesa des de la mateixa forma i solució constructiva del parc, en què la coberta de la cotxera és el sistema constructiu que resol pràcticament totes les façanes de l’edifici.
 
La disposició i presència de les portes de la cotxera emfasitzen, així mateix, aquests trets alhora que reforcen el dinamisme i el moviment de l’entrada i sortida dels cotxes de bombers.
 
Finalment, l’envolupant exterior i el perfil de l’edifici busquen una integració paisatgística amb la línia de la serralada del Montsant; així doncs, la millor manera d’entendre l’edifici és, més que com una nau petita en un polígon industrial, com un accident topogràfic en el paisatge de la Conca de Barberà.
 
ARRIOLA-FIOL Arquitectes