Gran Via de Llevant Gran Via de Llevant Gran Via de Llevant Gran Via de Llevant Gran Via de Llevant Gran Via de Llevant Gran Via de Llevant Gran Via de Llevant Gran Via de Llevant Gran Via de Llevant Gran Via de Llevant Gran Via de Llevant Gran Via de Llevant Gran Via de Llevant

Gran Via de Llevant

 

El projecte millora les condicions de la Gran Via, més coneguda com l’autopista A-19.
 
Es proposa una nova secció, una projecció de les calçades laterals formant voladissos de 3,5 m per damunt del tronc central de circulació. Aquesta solució permet minorar la contaminació acústica i atmosfèrica.
 
Les proteccions acústiques, situades als extrems dels voladissos laterals, protegeixen els edificis de la Gran Via del soroll produït per la circulació del tronc central. 
 
Les passarel·les, situades al final de tots els carrers transversals, reforcen la relació entre les dues bandes. 
 
Els serveis viaris s’organitzen en tres nivells de trànsit: (1) tronc central que acull la circulació de més velocitat; (2) calçades laterals per sobre dels voladissos; (3) dues línies de circulació i una banda d’aparcament on es troben amb servituds (accessos al tronc, accessos als aparcaments, reserves de càrrega i descàrrega, parades de bus), i uns vials de servei sense continuació de 3 m per a la circulació de veïns al llarg dels habitatges, amb vorera de 4 m i carril bici.
 
ARRIOLA-FIOL Arquitectes