Torre Jussana Torre Jussana Torre Jussana Torre Jussana Torre Jussana Torre Jussana Torre Jussana Torre Jussana

Torre Jussana

 

El programa s’organitza buscant el millor aprofitament de les diverses orientacions de la Torre, tant per a l’aprofitament dels espais com per optimitzar la despesa energètica. Així, els arxius i magatzems es concentren a la planta baixa, on la preservació dels fons es fa en condicions de baix assolellament, mentre que les sales i els despatxos s’instal·len a les plantes superiors, que gaudeixen de vistes a través de les terrasses superiors.
 
El projecte de restauració fa una reorganització dels accessos interiors, que actualment es troben disposats lateralment al gran vestíbul central. L’estructura central de la Torre, amb dos eixos de simetria i un gran espai distribuïdor situat al centre, fa convenient la disposició de l’escala en una situació també central i vinculada als espais de circulació i distribució que es produeixen en aquest punt. D’aquesta forma s’alliberen els espais perimetrals, en façana, per a la resta de les dependències del programa. El projecte preveu la demolició dels volums afegits a la coberta i la construcció d’una nova coberta amb encavallades de fusta laminada i zinc, amb pendents a quatre aigües, amb la finalitat de donar l’alçària mínima que demana la normativa.
 
ARRIOLA-FIOL Arquitectes