Casa Luque

 

Darrera de la serra de Collserola, la Casa Luque està construida sobre una parcela que s’orienta i baixa en una pendent suau cap al nordest, en direcció a un camp de golf. L’esquema és el mateix que el de la Casa Catasús, tornant a la T, pero amb un programa molt més ampli. En l’ordenació de les tres ales funcionals, en aquest cas la que es disposa de manera transversal és la del servei, de manera que l’estar i les habitacions queden orientades d’una mateixa manera, retranquejant les estances en el cas dels dormitoris. La zona de relació es col·loca com a pabelló adosat a la resta de la vivenda, destacant la virtut en vers la resta de gaudir de manera privilegiada del paissatge.
 
L’entrada es fa a través del pàrking, donant a un vestíbul que troba a la seva esquerra un pati que ho organitza tot, pero que queda desviat de l’eix de circulació i anula la simetría. 
 
A la sala s’aconsegueix la plenitut espaial: en les dues direccions perpendiculars marcades, com a eines cardinals, trobem, davant nostre, el paisatge; a la dreta, el jardí amb la piscina; a l’esquerra, el porxo i darrera nostre i com a contrapunt, la llum que entra a través del gran pati.  En l’independització espaial del saló hi col·labora el canvi de cota marcat pels graons que acompanyen el recorregut longitudinal del pati.