CAP Blanes-2 CAP Blanes-2 CAP Blanes-2 CAP Blanes-2 CAP Blanes-2 CAP Blanes-2 CAP Blanes-2 CAP Blanes-2 CAP Blanes-2 CAP Blanes-2 CAP Blanes-2 CAP Blanes-2 CAP Blanes-2 CAP Blanes-2 CAP Blanes-2

CAP Blanes-2

Un lloc inhòspit. Residu verd entre dos creixements de la ciutat. Un fort salt topogràfic dóna un fons boscós al solar i genera sobre ell una vista aèria completa. La coberta esdevé façana de l'equipament: No hi ha edificacions en l'entorn immediat. En aquest context l’edifici proposa un coronament clar i horitzontal creant una línia de contrast a les directrius naturals de l’entorn. 

 
El programa és complex: Cal acollir tres serveis diferenciats de gestió independent. Tres accessos per un únic edifici. Cap d'ells pot ser el principal. L'edifici s'esglaona sobre el terreny. Resol cada servei en una única planta i, aprofitant el recorregut ascendent de la vorera, dóna accés natural a cadascun d’ells. Alhora, en previsió de futur, es vetlla per possibilitar l'explotació unitària del conjunt disposant el nucli de comunicació vertical al centre de gravetat de l'edifici. Un edifici contenidor. Un volum compacte travessat per tres patis que estructuren, ventilen i il·luminen les zones internes dels centres.
 
Es dota l'edifici d'un sistema d'àmbits diàfans que, qualificats per la llum de patis i façanes, acull  les circulacions i espais d'espera. Sobre aquesta estructura es disposa el programa funcional.
 
AQ4 Arquitectes