Edifici d'Oficines de la Tresoreria de la Seguretat Social Edifici d'Oficines de la Tresoreria de la Seguretat Social Edifici d'Oficines de la Tresoreria de la Seguretat Social Edifici d'Oficines de la Tresoreria de la Seguretat Social Edifici d'Oficines de la Tresoreria de la Seguretat Social Edifici d'Oficines de la Tresoreria de la Seguretat Social Edifici d'Oficines de la Tresoreria de la Seguretat Social Edifici d'Oficines de la Tresoreria de la Seguretat Social Edifici d'Oficines de la Tresoreria de la Seguretat Social Edifici d'Oficines de la Tresoreria de la Seguretat Social Edifici d'Oficines de la Tresoreria de la Seguretat Social Edifici d'Oficines de la Tresoreria de la Seguretat Social Edifici d'Oficines de la Tresoreria de la Seguretat Social

Edifici d'Oficines de la Tresoreria de la Seguretat Social

 

Ordenació del conjunt.
 
L'edifici negocia amb la trama urbana la seva orientació, adaptant-se a la realitat de l'entorn urbà existent. Les plantes baixa i soterrani se situen dins dels límits del solar; les plantes superiors, en canvi, es desplacen i s'alineen amb el carrer de l’Om. Aquest desplaçament allibera l'espai de la plaça situada al sud i genera un espai més ampli.
Encara que l'edifici divideix en dos el buit de la trama urbana, el tractament dels espais és el mateix, i la planta baixa s'entén com un element de continuïtat de l'espai exterior. És fonamental la transparència que es produeix en l'accés amb vista sobre la plaça.
 
L'edifici.
 
L'ús característic de l'edifici és administratiu en les plantes sobre rasant, mentre que les plantes soterrani es destinen a ús d'aparcament i espais de servei.
 
Es tracta d'un edifici organitzat en tres volums, la rotació dels quals ve suggerida per la geometria de la parcel·la edificable.
 
El volum de la planta baixa adopta la geometria de la parcel·la. Aquesta planta estableix una relació de continuïtat amb l'espai públic en el qual se situa.
 
El volum de les plantes primera a quarta recupera l'adreça del carrer de l’Om, i crea, amb la volada originada per aquest gir, un gran porxo que emmarca i protegeix l'entrada de l'edifici.
 
El tercer volum de les plantes cinquena i sisena s'orienta segons un gir intermedi entre els dos volums anteriors. El fet que aquest tercer volum sigui més petit que l'inferior genera una terrassa, accessible als usuaris de l'edifici des de la planta cinquena.
 
La necessitat de llum natural determinada per l'ús administratiu de l'edifici es resol amb grans finestrals en façana que es protegeixen de la incidència de la radiació solar directa a través d'una envoltant contínua de lames d'alumini. Aquestes lames confereixen identitat a les façanes de l'edifici: es disposen en posició horitzontal al llarg de les façanes principals de l'edifici (façanes longitudinals) i en posició vertical en les testeres.
 
L'ús d'una estructura porticada amb pilars en façana permet obtenir plantes diàfanes que s'organitzen a partir de dos nuclis verticals, deixant la resta de la superfície lliure. La compartimentació es fa a través d'elements d’envans lleugers. D'aquesta forma, l'edifici permet una versatilitat d'ocupació en el temps.
 
BCQ Arquitectes