Ampliació de l'IES Juan Manuel Zafra Ampliació de l'IES Juan Manuel Zafra Ampliació de l'IES Juan Manuel Zafra Ampliació de l'IES Juan Manuel Zafra Ampliació de l'IES Juan Manuel Zafra Ampliació de l'IES Juan Manuel Zafra Ampliació de l'IES Juan Manuel Zafra Ampliació de l'IES Juan Manuel Zafra Ampliació de l'IES Juan Manuel Zafra

Ampliació de l'IES Juan Manuel Zafra

L’Institut d’Ensenyament Secundari Juan Manuel Zafra es troba situat al carrer Rogent, 51 a l’Eixample dret de Barcelona

 
El primer edifici i principal fou construït a principis de segle passat amb una clara estètica Modernista postindustrial.
Al final de la dècada dels vuitanta l’escola de formació professional es planteja, la seva ampliació com a conseqüència de la insuficiència d’espais docents i la dificultat d’adequació de l’escola als nous programes escolars.
 
En aquesta situació es planteja la construcció d’un nou edifici que allotgés tot el programa docent teòric, deixant en l’antic edifici les aules de pràctica, tallers i administració del centre. Així mateix en el nou edifici haurà de situar-se el programa de suport esportiu a l’escola consistent en una sala polivalent-gimnàs i vestidors.
 
La disponibilitat de sòl de l’escola era molt limitada i es reduïa al pati de jocs. Aquest es troba en el buit deixat per les edificacions al número 598 del carrer Provença.
 
Aquest espai de dimensions molt ajustades estava a més flanquejat per les grans mitgeres dels edificis d’habitatges contigus.
 
Una de les decisions més importants va ser mantenir el caràcter de pati interior d’illa obert al carrer Provença i així alliberar visualment a l’antiga escola. Per tant, el nou aulari tan sols es podia situar en un dels laterals curts del pati, i encaixat entre dues mitgeres dels dos edificis colindants. La longitud reglamentària de la pista de jocs va fixar de forma inamovible la posició de la façana.
 
Aquest fet va suposar un exercici de continència i compactació del programa en alçada. Amb aquesta situació va sorgir la idea de considerar com a peça principal el volum definit per les dotze aules com una caixa suspesa a l’espai i presidint el pati de jocs. La resta de programa, serveis, tutories, escales i d’altres s’enganxa literalment a les mitgeres existents, resolent la falta d’ortogonalitat de les mateixes.
 
Les circulacions que es produeixen entre la franja de serveis i les aulesi encara emfatitzen més aquesta autonomia del volum principal. La resta de programa se situa per sota de la cota d’accés des del carrer Provença. El gimnàs, com a gran espai vuit, se situa a la planta soterrani a doble alçada i amb visió directa des del porxo d’accés.
 
El fet de mantenir la cota de la pista esportiva al mateix nivell que la planta baixa de l’antiga escola permet optimitzar les circulacions internes de l’escola i fer una tanca menys alta a una escala més humana.
 
Creiem que el rigor programàtic i la racionalitat alhora de plantejar la seva construcció han afavorit la claredat final de la intervenció.
 
BCQ Arquitectes