Residència i Centre de Dia per a Disminuits Psíquics Residència i Centre de Dia per a Disminuits Psíquics Residència i Centre de Dia per a Disminuits Psíquics Residència i Centre de Dia per a Disminuits Psíquics Residència i Centre de Dia per a Disminuits Psíquics Residència i Centre de Dia per a Disminuits Psíquics Residència i Centre de Dia per a Disminuits Psíquics Residència i Centre de Dia per a Disminuits Psíquics Residència i Centre de Dia per a Disminuits Psíquics Residència i Centre de Dia per a Disminuits Psíquics Residència i Centre de Dia per a Disminuits Psíquics Residència i Centre de Dia per a Disminuits Psíquics Residència i Centre de Dia per a Disminuits Psíquics

Residència i Centre de Dia per a Disminuits Psíquics

A més d'una òptima resolució funcional i espaial interior, que s'explica a continuació, la clau del projecte rau probablement en una precisa resposta a la inusual i difícil situació urbana i volumètrica en què s'insereix. A banda i banda del solar, dues "torres bessones" de 9/10 plantes d'alçada, mentre que en el nostre solar només és possible aixecar 3 nivells. L'illa seguirà mantenint l'esquerda vertical, i el nou volum construït tindrà una difícil relació d'alçades amb el seu entorn, sempre en una condició d'inferioritat respecte als habitatges del seu entorn, encara amb el seu caràcter d'equipament públic.

 

S'ha optat per estructurar els usos fonamentals (centre de dia i residència) per nivells i no per volums, minimitzant així els desplaçaments verticals, oferint a la residència la privacitat de les plantes altes (1 ª i 2 ª) i la relació amb els jardins i espais exteriors, situant gairebé tota la totalitat dels espais del centre de dia a planta baixa.

 

Els espais exteriors, articulats al voltant del pati, són un dels aspectes essencials d'aquest equipament. Els jardins principals, vinculats fonamentalment a la residència, es desenvolupen en les cobertes dels dos volums, en les plantes segona i tercera, units per facilitar els recorreguts continus. Aquests jardins miren al pati i es tanquen al carrer amb vegetació més espessa i la prolongació de la gelosia de la façana, buscant aïllar un ambient ideal d'un entorn urbà només relativament amable.

 

ALDAYJOVER Arquitectes