Remodelació del Palau del Lloctinent per a l'Arxiu de la Corona d'Aragó Remodelació del Palau del Lloctinent per a l'Arxiu de la Corona d'Aragó Remodelació del Palau del Lloctinent per a l'Arxiu de la Corona d'Aragó Remodelació del Palau del Lloctinent per a l'Arxiu de la Corona d'Aragó Remodelació del Palau del Lloctinent per a l'Arxiu de la Corona d'Aragó Remodelació del Palau del Lloctinent per a l'Arxiu de la Corona d'Aragó Remodelació del Palau del Lloctinent per a l'Arxiu de la Corona d'Aragó Remodelació del Palau del Lloctinent per a l'Arxiu de la Corona d'Aragó Remodelació del Palau del Lloctinent per a l'Arxiu de la Corona d'Aragó Remodelació del Palau del Lloctinent per a l'Arxiu de la Corona d'Aragó

Remodelació del Palau del Lloctinent per a l'Arxiu de la Corona d'Aragó

 

El projecte tracta de restituir els valors tipològics i morfològics d'aquest Palau renaixentista, situant els serveis de difusió i atenció al públic de l'Arxiu.
 
L'actuació determina una remodelació de l'àrea d'unes antigues vivendes on es col·loca el nucli de comunicacions verticals i els serveis públics amb el control general en planta baixa d'aquest nucli. 
 
En les cruixies útils de planta baixa es situa la zona d'exposicions que té un accés públic independent de la resta de l'arxiu. En planta noble es situa la sala d'actes, amb un foyer que aprofita la sala de l'enteixinat existent i els despatxos representatius.
 
En la planta segona, les cruixies es deixen netes, obertes a diversos usos didàctics i administratius, i s'habilita un deambulatori sobre la lògia del pati per assegurar les circulacions. En la plata tercera es situen serveis interns.
 
L'actuació tendeix a valorar l'edifici com a equipament públic, subratllant la funció del pati com a espai obert a la ciutat, amb el doble accés des de la Plaça del Rei i el carrer dels Comtes.
 
B01 Arquitectes