Reforma d'Habitatge a Nou Barris Reforma d'Habitatge a Nou Barris Reforma d'Habitatge a Nou Barris Reforma d'Habitatge a Nou Barris Reforma d'Habitatge a Nou Barris Reforma d'Habitatge a Nou Barris Reforma d'Habitatge a Nou Barris Reforma d'Habitatge a Nou Barris Reforma d'Habitatge a Nou Barris Reforma d'Habitatge a Nou Barris Reforma d'Habitatge a Nou Barris

Reforma d'Habitatge a Nou Barris

L'habitatge es troba en una parcel · la rectangular de 70m2 en cantonada, i comptava en el seu estat inicial amb una planta baixa i una planta semi-soterrada que no tenien connexió entre si. La planta baixa era habitable però la semi-soterrada tenia una alçada lliure de 1,90 m i no tenia llum i ventilació. A la part posterior de la parcel · hi ha una terrassa al nivell de la planta semi-soterrada.

 

L'encàrrec de projecte prové d'una parella jove amb dos fills petits, de manera que l'habitatge comptarà amb necessitats canviants al llarg de la seva vida útil. El projecte se centra a fer habitable la totalitat de la propietat i en crear relacions entre les diferents zones.

 

Per fer habitable la planta semi-soterrada, es va excavar recalçant la fonamentació per guanyar alçada útil. Al centre de la planta es va enderrocar parcialment el sostre existent entre ambdós nivells generant un buit que uneix de manera espacial tot l'habitatge i aporta llum natural i ventilació al semi-soterrani. D'altra banda, es va construir un nou forjat d'estructura metàl · lica i entrebigat ceràmic a l'extrem més proper al pati. També es va optar per obrir un forat a la totalitat de la façana de planta baixa a la terrassa, de manera que va baixar la part superior de la façana. Aquest buit relaciona de manera directa la terrassa amb l'interior de l'habitatge, aportant també llum natural al nivell inferior.

 

D'acord amb les necessitats dels clients, es proposa un programa dia / nit segregat per plantes. Tanmateix, es va optar per no compartimentar les estades i relacionar tant en planta com en secció.

 

A la planta baixa un mòdul de bany s'articula dues habitacions regulant tant la relació com la separació entre elles, podent arribar a funcionar com una sola. A l'altre extrem de la mateixa planta trobem una altra estada que compta també amb un bany.

 

A la planta semi-soterrada hi ha un estar, menjador i cuina relacionats tant amb la terrassa com amb la planta superior, i un rebost, lavabo i estar addicional.

 

El joc de desnivells que genera l'excavació parcial del sòl del semi-soterrani, la part enderrocada de forjat i l'alçada del forjat de nova creació es resol a nivell de circulació amb un artefacte metàl · lic (escala + passarel·la) que compleix diferents funcions. En el nivell de planta baixa, al costat del nou accés a l'habitatge, funciona com a banc i zona on deixar objectes. En aquesta mateixa planta resol tant la circulació vertical en donar accés a la planta inferior com la circulació horitzontal. En recórrer la seva passarel·la, ofereix la visió de la copa de l'arbre que es troba a la terrassa des de l'inici gràcies a un nou buit en façana.

 

Amb la voluntat de multiplicar les possibilitats de funcionament de l'habitatge i pensant en futures reorganitzacions, s'han creat dos nous accessos que se sumen al tercer que ja existia

L'habitatge es troba en una parcel · la rectangular de 70m2 en cantonada, i comptava en el seu estat inicial amb una planta baixa i una planta semi-soterrada que no tenien connexió entre si. La planta baixa era habitable però la semi-soterrada tenia una alçada lliure de 1,90 m i no tenia llum i ventilació. A la part posterior de la parcel · hi ha una terrassa al nivell de la planta semi-soterrada.

 

L'encàrrec de projecte prové d'una parella jove amb dos fills petits, de manera que l'habitatge comptarà amb necessitats canviants al llarg de la seva vida útil. El projecte se centra a fer habitable la totalitat de la propietat i en crear relacions entre les diferents zones.

 

Per fer habitable la planta semi-soterrada, es va excavar recalçant la fonamentació per guanyar alçada útil. Al centre de la planta es va enderrocar parcialment el sostre existent entre ambdós nivells generant un buit que uneix de manera espacial tot l'habitatge i aporta llum natural i ventilació al semi-soterrani. D'altra banda, es va construir un nou forjat d'estructura metàl · lica i entrebigat ceràmic a l'extrem més proper al pati. També es va optar per obrir un forat a la totalitat de la façana de planta baixa a la terrassa, de manera que va baixar la part superior de la façana. Aquest buit relaciona de manera directa la terrassa amb l'interior de l'habitatge, aportant també llum natural al nivell inferior.

 

D'acord amb les necessitats dels clients, es proposa un programa dia / nit segregat per plantes. Tanmateix, es va optar per no compartimentar les estades i relacionar tant en planta com en secció.

 

A la planta baixa un mòdul de bany s'articula dues habitacions regulant tant la relació com la separació entre elles, podent arribar a funcionar com una sola. A l'altre extrem de la mateixa planta trobem una altra estada que compta també amb un bany.

 

A la planta semi-soterrada hi ha un estar, menjador i cuina relacionats tant amb la terrassa com amb la planta superior, i un rebost, lavabo i estar addicional.

 

El joc de desnivells que genera l'excavació parcial del sòl del semi-soterrani, la part enderrocada de forjat i l'alçada del forjat de nova creació es resol a nivell de circulació amb un artefacte metàl · lic (escala + passarel·la) que compleix diferents funcions. En el nivell de planta baixa, al costat del nou accés a l'habitatge, funciona com a banc i zona on deixar objectes. En aquesta mateixa planta resol tant la circulació vertical en donar accés a la planta inferior com la circulació horitzontal. En recórrer la seva passarel·la, ofereix la visió de la copa de l'arbre que es troba a la terrassa des de l'inici gràcies a un nou buit en façana.

 

Amb la voluntat de multiplicar les possibilitats de funcionament de l'habitatge i pensant en futures reorganitzacions, s'han creat dos nous accessos que se sumen al tercer que ja existia.

 

ARQUITECTURA-G