Hotel Alenti Hotel Alenti Hotel Alenti Hotel Alenti Hotel Alenti Hotel Alenti Hotel Alenti Hotel Alenti Hotel Alenti

Hotel Alenti

L’edifici es manifesta a l’exterior mitjançant tres façanes. La posterior, formada per una pell de platines blanques entre tallades deixant unes cavitats per decantar-se des d’uns balcons estrets, queda sostinguna sobre un pati interior. Les altres dues façanes a la plaça i al carrer, no enteses ja com a pells sinó com a única volumetria referent, interpreta de forma moderna les condicions intrínsiques de la normativa que regeix a aquesta zona: la proporció vertical de cavitats i la utilització de pedra clara sense polir.
 
La façana manté un rigor estricte tant en la resolució dels elements de tancaments com en l’entrega de l’edifici contra el terra i el seu coronament al cel.
 
L’edifici intenta millorar el paisatge urbà ocultant elements que distorcionen l’Sky-line de la Plaça. La intervenció recull els valors de la tradició i la cultura del lloc entaulant un diàleg amb la modernitat i allò perdurable en el temps.
 
CARLOS FERRATER