Edifici d'Habitatges Bertran 113 Edifici d'Habitatges Bertran 113 Edifici d'Habitatges Bertran 113 Edifici d'Habitatges Bertran 113 Edifici d'Habitatges Bertran 113 Edifici d'Habitatges Bertran 113 Edifici d'Habitatges Bertran 113 Edifici d'Habitatges Bertran 113 Edifici d'Habitatges Bertran 113 Edifici d'Habitatges Bertran 113

Edifici d'Habitatges Bertran 113

Pujant pel carrer Bertrán, dos anys després i 100 metres més amunt, em vaig trobar amb un programa de plantejament similar, una geometria diferent (9 x 30m) i l’experiència de la primera intervenció.
El resultat ve condicionat per una nova manera de solucionar l’atri d’entrada i la seva relació amb el carrer.
 
L’entrada a l’edifici s’entén  com un recorregut a través d’una galeria envidrada de locals i un túnel de fusta d’auró formant el vestíbul per finalment desenvocar a un nivell intermig sobre un pati interior enjardinat cobert per una gran claraboia. Des d’aquí es desenvolupa una escala de recorregut, les galeries de servei laterals i unes passarel·les que permeten l’accés als sis habitatges en dúplex des dels quals es recupera el terrat per a ús privat. Des del mateix pati interior s’accedeix a l’estudi de la planta jardí, creant al fons d’aquest un jardí i una pèrgola mirador sobre el Club de tennis.
 
L’estructura adquireix un ritme 3--2-1-2--3, que permet superar perfectament els problemes que plantejen les façanes exteriors de pati, els de la construcció de les escales dels habitatges i els del pati central.
 
El desdoblament de la planta baixa, tres metres en retrocés respecte del carrer, es soluciona sostenint-la des del forjat superior, el qual permet mantenir l’estructura general diàfana. En conseqüència, el retraïment de la planta en altell i el desplaçament dels pòrtics laterals permeten l’esveltesa del pilar central de la façana que permet eliminar gairebé totalment el vinclament o corbatura.
 
Algunes precisions sobre materials i tècniques emprades:
 
-Forjats reticulars amb estructura portant de formigó.
-Aplics amb lloses de pedra en la façana del carrer.
-Façanes interiors amb revestiment de Cotegran amb juntes horitzontals.
-Escala interior metàl·lica amb trams formats per taulells de fusta lacada i llosa de marbre.
-Paviments de marbre crema sud.
-Envidrament a la façana del carrer i a la part superior dels locals comercials amb vidres de 8mm.
-Lluernes per reflexió a l’atri de l’entrada.
-Túnel vestíbul amb taulells aplicats amb auró i amb juntes de llautó sobre estructura en costellam de fusta.
-Claraboia formada per perfils amb taulells translúcids tipus Plexi formant càmara,.
-Tendals i persianes interiors amb material helios-creen.
-Tancaments d’alumini oxilacada en negre.
-Pèrgola-jardí de fusta rústica tractada amb sals de coure en autoclau i paviment format per travesses de tren sobre llit de sorra.
-Jardí format per xipresos i gespa, buganvilies a la paret sud i enfiladisses al fons i paret nord així com un arc de rosers blancs a la pèrgola sobre un fons d’acàcies.
 
CARLOS FERRATER