Edifici d'Habitatges Passeig de Gràcia 99 Edifici d'Habitatges Passeig de Gràcia 99 Edifici d'Habitatges Passeig de Gràcia 99 Edifici d'Habitatges Passeig de Gràcia 99 Edifici d'Habitatges Passeig de Gràcia 99 Edifici d'Habitatges Passeig de Gràcia 99 Edifici d'Habitatges Passeig de Gràcia 99 Edifici d'Habitatges Passeig de Gràcia 99 Edifici d'Habitatges Passeig de Gràcia 99 Edifici d'Habitatges Passeig de Gràcia 99 Edifici d'Habitatges Passeig de Gràcia 99

Edifici d'Habitatges Passeig de Gràcia 99

La proposta del projecte consisteix en efectuar una rehabilitació integral d’un edifici situat al xamfrà del Passeig de Gràcia amb Rosselló a l’Eixample.
 
L’edifici estava destinat a oficines i es proposa canviar el seu ús a habitatges en les plantes superiors i a locals comercials a la planta baixa i altell.
 
La planta s’organitza en apartaments de 60 i 100 m2, d’1 i 2 dormitoris amb espais diàfans, cuines incorporades a l’espai final, plafons mòbils i un petit espai intermedi amb diferents filtres que separa l’habitatge del carrer.
 
Els apartaments en xamfrà adopten geometries en concordança amb la seva situació.
 
Tal rehabilitació comporta l’enderrocament i obra nova de la façana -mantenint únicament l’estructura de forjats actuals així com nous nuclis verticals de comunicació i cobertes- retallant les voladesexistents de manera que la façana resultant sigui una suma de diferents pells 50% opac i 50% vidre, tal com es preceptiu a l’Eixample, alternades per capes que puguin lliscar,permetent combinacions de llum natural per als pisos i gran dinamisme formal de la façana.
 
Un marbre translúcid de 5 mm en la pell més externa que té l’efecte de deixar passar la llum durant el dia i durant la nit mitjançant una il·luminació estratègica amb LEDs, actua de llum.
 
CARLOS FERRATER