Habitatges Vall d'Hebron Habitatges Vall d'Hebron Habitatges Vall d'Hebron Habitatges Vall d'Hebron Habitatges Vall d'Hebron Habitatges Vall d'Hebron Habitatges Vall d'Hebron Habitatges Vall d'Hebron Habitatges Vall d'Hebron Habitatges Vall d'Hebron

Habitatges Vall d'Hebron

El projecte es situa a una àrea de grans transformacions responent a les diverses sol.licitacions de l’entorn.
 
Al costat nord s’alça un edifici de grans dimensions de traçat orgànic al que es reforça la linealitat, va adaptant-se al desnivell del terreny i oferint-se com element de tancament del conjunt des d’una perspectiva llunyana.
 
Tancant els laterals de les places, dos conjunts lineals de doble bloc, de diferent secció i crugía, recullen a l’interior del pati els nuclis de circulació vertical.
 
Un petit bloc lineal  de baixa alçada va cosint els diferents edificis tancant l’àmbit de les places i fent de sòcol i suport a les dues torres aïllades.
 
CARLOS FERRATER