Institut d'ensenyament secundari Institut d'ensenyament secundari Institut d'ensenyament secundari Institut d'ensenyament secundari Institut d'ensenyament secundari Institut d'ensenyament secundari Institut d'ensenyament secundari Institut d'ensenyament secundari Institut d'ensenyament secundari

Institut d'ensenyament secundari

Primer institut que vam fer per al Departament d’ensenyament de la Generalitat.

 

El solar és quadrat i gran, una illa sencera dels eixamples propers a l’autovia Reus-Salou.

 

Es tracta d’un edifici en pinta estreta. Les aules, situades a les plantes superiors, ocupen tot el llarg i donen al carrer. Les zones comunes, a l’altre costat, están separades per patis oberts al pati central de jocs. A la planta Baixa: tallers, una sala polivalent, un menjador i un bar. Al centre d’aquesta planta i al voltant d’un pati interior, hi ha la zona de recepció i del professorat.

 

Edifici de pantalles de formigó armat i forjats de llosa amb volats tot al llarg de la façana, com a sistemas de protección solar i manteniment de les fusteries i parts vidriades.

 

PAU PÉREZ