Edifici de 28 Habitatges de Protecció Oficial per a Joves