Skate Park Jardins d'Aureà Cuadrado Skate Park Jardins d'Aureà Cuadrado Skate Park Jardins d'Aureà Cuadrado Skate Park Jardins d'Aureà Cuadrado Skate Park Jardins d'Aureà Cuadrado Skate Park Jardins d'Aureà Cuadrado Skate Park Jardins d'Aureà Cuadrado

Skate Park Jardins d'Aureà Cuadrado

El programa planteja aquest nou skatepark com a una skate - plaça. El projecte treballa en els límits de l’àmbit d’actuació, aprofitant els canvis de nivell i la contenció dels talussos, per col•locar tots els elements patinables. Aquests es configuren com a murs, plans inclinats, escales, grades, plataformes, bancs, baranes, etc.., que es relacionen entre ells amb un llenguatge comú, i no com a objectes aïllats. L’objectiu principal ha sigut revertir la imatge habitual d’aquests espais associada als grans elements durs imposats en un espai obert sense ombres, fent que la vegetació de l’entorn tingui continuïtat i contacte directe amb la nova instal•lació.

SCOB ARQUITECTURA I PAISATGE