Skate Park Mar Bella Skate Park Mar Bella Skate Park Mar Bella Skate Park Mar Bella Skate Park Mar Bella Skate Park Mar Bella Skate Park Mar Bella

Skate Park Mar Bella

El programa defineix una zona patinable polivalent amb diferents àrees i nivells de dificultat: una zona de street a la part superior que funcionarà com a porta d’entrada, una snake run que permetrà el patinatge de llarg recorregut, i finalment  una zona amb tres pools. El skatepark es pensa com a una nova topografia artificial, com un joc de dunes que s’adapta al terreny i aprofita el seu desnivell en direcció al mar, seguint l’estratègia del Parc del Poble Nou. Es busca també una bona relació de continuïtat amb la vegetació existent i els recorreguts que arriben i delimiten la zona d’intervenció.

SCOB ARQUITECTURA I PAISATGE