Passeig Marítim del Carme Passeig Marítim del Carme Passeig Marítim del Carme Passeig Marítim del Carme Passeig Marítim del Carme Passeig Marítim del Carme Passeig Marítim del Carme Passeig Marítim del Carme

Passeig Marítim del Carme

La zona d’actuació forma part de dues àrees consolidades de la façana marítima central de la ciutat: el Passeig del Carme i el Parc de Ribes Roges. L’antic espai destinat a calçada es converteix en passeig per als vianants, mentre que el destinat a aparcament en superfície es converteix en calçada per a la circulació de vehicles, recuperant d’aquesta manera el passeig per als vianants. El paviment es tracta bàsicament  amb dos materials  de pedra natural, diferenciant les zones de passeig de les zones de les terrasses de bars i restaurants. La pavimentació es complementa amb zones de fusta que es reserven per les àrees d’estada. Entre el passeig i la calçada s’ha construït un parterre que recull la renglera  de palmeres exterior, sembrat amb gespa i plantació arbustiva que dona color, varietat i relleu al conjunt.

 

SCOB ARQUITECTURA I PAISATGE