70 Habitatges per Obrers i Treballadors de la S.G.A.B. 70 Habitatges per Obrers i Treballadors de la S.G.A.B. 70 Habitatges per Obrers i Treballadors de la S.G.A.B. 70 Habitatges per Obrers i Treballadors de la S.G.A.B. 70 Habitatges per Obrers i Treballadors de la S.G.A.B. 70 Habitatges per Obrers i Treballadors de la S.G.A.B.

70 Habitatges per Obrers i Treballadors de la S.G.A.B.