Habitatges Llessuí Habitatges Llessuí Habitatges Llessuí Habitatges Llessuí Habitatges Llessuí Habitatges Llessuí Habitatges Llessuí Habitatges Llessuí

Habitatges Llessuí

 

Setanta dos apartaments i locals comercials, situats en una franja de terreny que separa dos petits pobles de l’Alt Pirineu, Llessuí i Torre.

Es planteja la nova construcció com una agrupació d’habitatges amb una imatge potent, que dongui resposta tant a l’escala i caràcter dels dos pobles veïns com al paisatge natural, el veritable protagonista.

Els apartaments es disposen en dos edificis lineals emplaçats paral·lelament en el solar, segons el pendent, la bona orientació i les vistes.

Un carrer-escala-rampa ortogonal als dos blocs travessa i ordena l’implantació.

 

Esteve Bonell + Ramon Artigues