Casa Senillosa Casa Senillosa Casa Senillosa Casa Senillosa Casa Senillosa

Casa Senillosa

 

Un encàrrec dins un casc consolidat, amb un llenguatge estrictament mediterrani i dins una parcel·la petita. La peculiaritat de Cadaqués, que creix contra la pendent i s’aboca al mar, dona aquesta imatge global d’acumulació volumètrica de vivendes, totes encalades de blanc i amb les cobertes inclinades de teules. Coderch s’hi adapta amb una composició en façana molt sencilla, amb una franja vertical blanca que correspon als dormitoris secundaris que s’acumulen planta a planta i que deixen lliure un espai més gran per les estançes principals, que alhora acaben de composar la façana amb les terrasses de les que gaudeixen i des de les quals alhora respiren els dormitoris abans esmentats amb una llum que els entra tangencial, però sense vistes.
 
L’escala d’un sol tram i sense barana ajuda a alleugerir l’espai en planta, tant limitat per la parcel·la, i només és doble per aconseguir un accés a la terrassa posterior en l’última planta. L’espai de l’estar corona l’edifici, aconseguint aixi les millors vistes i acompanyat de l’inclinació de la coberta inclinada, que alhora sustenta la llar de foc que es projecte contra la paret de pedra i recull l’ambient.