Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC

Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC

Antiga Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Telecomunicacions.

 

Es projecta un edifici capaç d’albergar unes instal·lacions docents universitàries sense espais qualificats per a usos específics.

L’edifici té forma d’U per així donar una imatge d’edifici acabat als carrers que l’envolten i està preparat per a ser ampliat amb tres braços més, que més endavant complementaràn la seva volumetria final.

Es projecten uns accessos i comunicacions verticals, clars i estratègicament col·locats, una estructura simple i modulada capaç de ser distribuïda en les superfícies adequades als programes de necessitats.

Té dues plantes d’altura excepte en l’ala est, que, degut al desnivell del terreny, en té tres i, malgrat estigui denominada com a planta soterrani, té accés directe des del carrer situat al sud de l’edifici.

Es situen en planta soterrani, a doble altura, el laboratori d’estructures de l’Escola de Camins amb els seus despatxos corresponents, transformador, bar, magatzem i el laboratori de Servotècnia. En planta baixa està situada la secretaria i la direcció, aules, ordinadors i laboratoris. En la planta primera es situa la biblioteca, aules i despatxos de professors; i en un altell que es produeix entre aquesta última planta i la coberta, hi ha les àrees d’instal·lacions.

 

MARTÍNEZ LAPEÑA-TORRES Arquitectes