Edifici per a Tallers i Hivernacle de la UdG (Universitat de Girona) Edifici per a Tallers i Hivernacle de la UdG (Universitat de Girona) Edifici per a Tallers i Hivernacle de la UdG (Universitat de Girona) Edifici per a Tallers i Hivernacle de la UdG (Universitat de Girona) Edifici per a Tallers i Hivernacle de la UdG (Universitat de Girona) Edifici per a Tallers i Hivernacle de la UdG (Universitat de Girona) Edifici per a Tallers i Hivernacle de la UdG (Universitat de Girona) Edifici per a Tallers i Hivernacle de la UdG (Universitat de Girona) Edifici per a Tallers i Hivernacle de la UdG (Universitat de Girona) Edifici per a Tallers i Hivernacle de la UdG (Universitat de Girona) Edifici per a Tallers i Hivernacle de la UdG (Universitat de Girona) Edifici per a Tallers i Hivernacle de la UdG (Universitat de Girona)

Edifici per a Tallers i Hivernacle de la UdG (Universitat de Girona)

 

L'edifici, plantejat de fet com a ampliació d'un edifici universitari més gran preexistent, se situa prop d'un petit bosc de pins, única resta del paisatge vegetal anterior a la construcció del Campus universitari de Montilivi a Girona.
 
Aprofitant el desnivell del terreny, es va plantejar la façana cap a aquest bosc com una tàpia de formigó, gairebé muda, que preservés el silenci i la tranquil · litat dels arbres. Les aules i l'edifici en general s'obren en direcció contrària, cap als altres edificis universitaris, i atès que es tracta d'un edifici pseudoindustrial dins d'un àmbit acadèmic, es formula una imatge de formigó i vidre. Entre recursos sobris i humils, les propietats del vidre -brillantor, translucència, reflexió- són les encarregades de definir i qualificar la imatge del nou volum.
 
Únicament una de les aules destaca respecte a les altres: es tracta del taller de producció vegetal (un hivernacle) que se situa com a cap de l'edifici en l'extrem superior del solar i presideix la resta de la construcció.
 
La coberta, probablement la façana de major importància, s'organitza a través d'un ritme de lluernaris que il·luminen les aules. De nit, els mateixos lluernaris il·luminen, lleument, el bosc.
 
BCQ Arquitectes