Biblioteca de la URV Biblioteca de la URV Biblioteca de la URV Biblioteca de la URV Biblioteca de la URV Biblioteca de la URV

Biblioteca de la URV

 

Es projecta una plaça com espai públic, de relació entre la biblioteca i el futur edifici de serveis, com a punt de referència per a fluxes d’estudiants, que hi accediran des de diverses direccions.

La Biblioteca s’inserta en l`àmbit de la parcel·la de major dimensió com un edifici compacte, d’escàs volum per tal que la seva presència deixi en bones condicions l’edifici que es projecta en la mateixa parcel·la.

A la Biblioteca s’hi accedeix des de dues cotes diferenciades, per mitjà d’un element que trencant amb la geometria rígida de l’edifici, genera la rampa-escala-porxo d’accés.

La disposició de les àrees del programa funcional obeeixen als requeriments sol·licitats en les bases. Les sales d’estudi i informàtica es disposen en la planta d’accés i en la inferior. La Biblioteca, alhora, està dividida entre la planta baixa i la superior.

La presència de llum natural ha estat un dels objectius del projecte, així com la disposició de les plantes amb una geometria que possibiliti la màxima flexibilitat en l’organització de les diferents àrees.

Els tancaments de l’edifici responen al control solar , sense renunciar a la il·luminació de l’interior. Només la façana nord-est manca de protecció solar.

La sala principal de la Biblioteca s’organitza com una planta lliure amb finestrals en tres de les façanes per tal d’obtenir una bona relació amb l’exterior i amb un gran lluernari que garanteix la il·luminació natural del centre de la planta.

 

MARTÍNEZ LAPEÑA –TORRES Arquitectes