Edifici d'Habitatges Balmes i Estudi OAB Edifici d'Habitatges Balmes i Estudi OAB Edifici d'Habitatges Balmes i Estudi OAB Edifici d'Habitatges Balmes i Estudi OAB Edifici d'Habitatges Balmes i Estudi OAB Edifici d'Habitatges Balmes i Estudi OAB

Edifici d'Habitatges Balmes i Estudi OAB

Es tracta d’un edifici entre parets mitgeres on el programa es desenvolupa en tres nivells destinats a despatx d’arquitectura, quatre nivells destinats a residència, amb dos habitatges per replà, i tres nivells de soterrani per aparcaments organitzats en mitges plantes.
 
La façana s’estructura amb elements verticals i repartits en un cinquanta per cent de plens i buits, tal i com es perceptiu a l’eixample Cerdà. Els quatre materials utilitzats són els tradicionals: pedra, ferro als balcons, lamel·les de fusta i vidre.
 
La façana s’organitza doncs en quatre pells i s’estructura
3en un únic pla per a no oferir cossos sortints al carrer produint-se un cert dinamisme en conjugar les peces fixes i les mòbils. A l’interior es juga amb obertures de llum tamisant la visió i el soroll del carrer.
 
Les grans vidrieres de la planta baixa s’obren al carrer donant una visió urbana de transparència vers l’interior.
 
OAB (Office of Architecture in Barcelona)