Casa S-T Casa S-T Casa S-T Casa S-T Casa S-T Casa S-T Casa S-T Casa S-T Casa S-T Casa S-T

Casa S-T

 

En un barri de la perifèria de Terrassa, a l'altra banda de la riera, en el qual la majoria de les cases són autoconstruïdes (com ho és en part aquesta), de tipus i grandàries diverses, esquitxades de solars i patis, caravanes en dipòsit , magatzems ..., el que ofereix un paisatge discontinu en el qual predominen les parets mitgeres.
 
Solar d'una amplada de 13.5 metres, el doble del que és habitual a Terrassa, on construir planta baixa, planta pis i sota coberta, per a una parella jove amb dos fills. Comparteix jardí a l'interior d'illa amb dues cases de la família i enfronta la seva façana sud a una casa de "cavity wall" local, a l'altre costat d'un carrer de sis metres. En aquest context, la casa crea espais exteriors propis i adopta els colors grisos i rogencs del seu entorn i de les pròpies cases de mare i germana: façanes d'acabat sense pintar, cobertes de teules o rajoles i mitgeres sense revestir.
 
Quatre decisions principals:
 
1- Traslladar la planta baixa d'un programa convencional fins al nivell de la planta primera, permetent que habitacions i estances participin dels espais exteriors
2- Decalar els dos volums, generant patis tancats que controlen les vistes des de i cap a la casa
3- Resoldre el requeriment de la coberta inclinada i les golfes estenent dos llenços de coure que es corben i s'ondulen per recollir l'espai sota coberta, penjant per la part posterior fins a tancar la façana nord del volum de dormitoris
4- Destinar la part principal de l'escàs pressupost a l'estructura i a la coberta, estalviant a la resta: façanes d'estuc de Portland o Betonite i acabats executats pel mateix propietari al llarg d'un dilatat període
 
Amb la deformació i la fragmentació de l'exterior, apareixen a l'interior intersticis, residus i racons: el "anti-loft". Cada espai té almenys dos camins per arribar-hi i es relaciona amb un àmbit d'expansió propi: el dormitori de la parella amb l'estudi (cap al estar), la sala de jocs amb el pati sud, el dormitori dels fills amb l'altell, la cuina amb la zona de menjar i el pati, l'estar amb els patis a nord i a sud.
 
El tancament entre la sala i el pati sud es forma mitjançant vidres fixos i panells opacs corredissos. El que es desplaça són, doncs, les parets. Una segona banda de guies permet penjar a l'estiu, de moment, cortinetes de vímet i lonetes, i en el futur, porticons més sòlids. L'estructura metàl·lica i el tauler de DM queden vistos a l'interior, les fusteries exteriors són de fusta cuperitzada i durant algun temps els patis i el jardí estaran coberts amb còdols. La casa, un cop tancada pel contractista i els seus gremis, va sent completada poc a poc en instal·lacions, pintura i altres acabats pels seus habitants, ja instal·lats en ella.
 
ALDAYJOVER Arquitectes