Institut Francès Institut Francès Institut Francès Institut Francès Institut Francès Institut Francès

Institut Francès

Les condicions reguladores d’edificabilitat i alçada fan que la primera decisió del projecte sigui renunciar a part d’aquesta edificabilitat per tal de singularitzar l’edifici, separant-lo de la resta de construccions veines. D'aquesta manera, Coderch dotava l'edfici de notorietat en vers la resta,  convençut de que aquesta virtut es inalienable a tota construcció institucional.
 
Tot i que l’edifici està ubicat en un carrer proper a la Diagonal, aquest resta retirat i per tant aillat de la contaminació acústica d’un carrer tan transitat. De qualsevol manera, s’opta per solucionar en el detall de la façana aquests possibles problemes com també els de les visuals i els enlluernaments, optant per una composició de pilars molt junts que deixen entre si el mateix buit que ells ocupen. Es compleix així la funció de brise-soleil, col·locant les carpinteries enrasades amb la cara exterior dels mateixos i afavorint una expresió neutra però contundent. Es revesteix el paral·lepíped amb plaquetes ceràmiques i l’únic volum que destaca i queda desplaçat és el de l’escala d’emergència que s’orienta cap al carrer Tuset.
 
La superficie que s’ha deixat lliure es complementa amb una vegetació que acompanya tant la rampa del pàrking que creix dues plantes per sota com el camí que acompanya a l’entrada del vestíbul que allotja tant la recepció com la biblioteca i l’administració.
 
Omar Ornaque - Arxius d'Arquitectura a Catalunya