L'Atlàntida (Centre d'Arts Escèniques d'Osona) L'Atlàntida (Centre d'Arts Escèniques d'Osona) L'Atlàntida (Centre d'Arts Escèniques d'Osona) L'Atlàntida (Centre d'Arts Escèniques d'Osona) L'Atlàntida (Centre d'Arts Escèniques d'Osona) L'Atlàntida (Centre d'Arts Escèniques d'Osona) L'Atlàntida (Centre d'Arts Escèniques d'Osona) L'Atlàntida (Centre d'Arts Escèniques d'Osona) L'Atlàntida (Centre d'Arts Escèniques d'Osona) L'Atlàntida (Centre d'Arts Escèniques d'Osona) L'Atlàntida (Centre d'Arts Escèniques d'Osona) L'Atlàntida (Centre d'Arts Escèniques d'Osona) L'Atlàntida (Centre d'Arts Escèniques d'Osona) L'Atlàntida (Centre d'Arts Escèniques d'Osona) L'Atlàntida (Centre d'Arts Escèniques d'Osona) L'Atlàntida (Centre d'Arts Escèniques d'Osona) L'Atlàntida (Centre d'Arts Escèniques d'Osona) L'Atlàntida (Centre d'Arts Escèniques d'Osona) L'Atlàntida (Centre d'Arts Escèniques d'Osona) L'Atlàntida (Centre d'Arts Escèniques d'Osona) L'Atlàntida (Centre d'Arts Escèniques d'Osona) L'Atlàntida (Centre d'Arts Escèniques d'Osona) L'Atlàntida (Centre d'Arts Escèniques d'Osona)

L'Atlàntida (Centre d'Arts Escèniques d'Osona)

Entenem que el projecte dóna resposta a les particularitats del seu emplaçament i del programa de necessitats.

 

En relació a l'emplaçament, se situa entre el límit de la ciutat consolidada i els futurs eixamples.

 

El pas d'un teixit a un altre està articulat per una franja de terreny natural vertebrada pel riu Mèder.

 

Al límit nord, la ciutat consolidada està formada per patis als quals donen les façanes posteriors d'edificis entre mitgeres.

 

Entre elles es troba "Can Serratosa", actual seu de l'Escola de Música de Vic, que albergarà espais comuns en la nova Escola de Música.

 

"Can Serratosa" disposa d'un pas lateral que permet l'accés directe des del carrer al solar, que tindrà gran importància en el desenvolupament de la proposta.

 

El límit Sud, al contrari, és tan sols una línia de propietat sense consistència real, que pensem, ha de quedar dissolta en donar solució de continuïtat al solar no construït amb el verd definit pel marge del riu.

 

En relació al programa:

 

Està format bàsicament per parts de molt diferent constitució: Teatre, Auditori, Serveis, Escola de Música i Restaurant.

 

Si el Teatre i l'Auditori són peces de gran escala que no necessiten llum natural, l'Escola de Música és, al contrari, l'agregació repetitiva de petites unitats que sí necessiten llum i ventilació natural. En el cas del Teatre, cal destacar l'altura inevitable de la caixa escènica que pel seu volum serà una referència visual del conjunt en relació a la ciutat i al seu entorn pròxim.

 

PROPOSTA

 

Ha estat elaborada atenent als objectius:

 

1. Entendre la construcció adscrita a la ciutat consolidada, com a part fusionada a la mateixa i, al contrari, vincular l'espai lliure al territori natural organitzat pel marge del riu.

 

2. Utilitzar sistemes de projecte que fossin capaços de solucionar amb els mateixos instruments (relació amb el terra, geometria i cobertes, bàsicament) peces tan diverses, pel que fa a ús i escala, com les que formen el programa, i que alhora aconseguissin incloure el volum de la caixa escènica a les regles del sistema utilitzat.

 

3. En aquest sentit, ha estat molt important la utilització del pas que des de "Can Serratosa" arriba a l'espai lliure, com a eix vertebrador que situa i dóna accés a totes les parts del programa. I també l'ús de la coberta inclinada, que des de la cota més alta de la caixa escènica descendeix i es desplega fins a cobrir porxos i aules.

 

4. Entre els materials utilitzats (formigó vist, basalt, alumini lacat, etc.)  hem introduït en les parts més altes de la caixa escènica i de l'Escola de Música, un revestiment metàl · lic, un aliatge de coure-alumini, que dirigeix ??la vista fins el "skyline" del complex i des d'aquest al de la ciutat de Vic

 

JOSEP LLINÀS