Habitatges Meridiana Habitatges Meridiana Habitatges Meridiana Habitatges Meridiana Habitatges Meridiana Habitatges Meridiana Habitatges Meridiana Habitatges Meridiana Habitatges Meridiana Habitatges Meridiana Habitatges Meridiana

Habitatges Meridiana

 
Conjunt de 121 habitatges (54 m2) en una via d’accés a Barcelona. La disposició i dimensions del bloc estaven establertes en el Pla urbanístic de la zona. La direcció N-S  va permetre situar habitatges a les dos façanes amb assolellament pel mati o per la  tarda, deixant al mig un gran pati que pràcticament divideix el conjunt en dos blocs quasi independents. D'acord amb tot això, les finestres sobresurten formant unes petites tribunes en voladís, amb obertura al S. i tancament massís al N. Les finestres tenen diverses posicions que permeten diferents utilitzacions de les habitacions. Aquestes diferents disposicions estan ordenades segons un complex ritme geomètric preestablert, que trenca la successió dels petits mòduls dels pisos, per que el conjunt mantingui ordre i unitat a la gran escala de l'edifici a pesar de la gran quantitat de finestres. La façana esta recoberta de plaques de ceràmica marró fosc, amb els voladissos de formigó vist.
 
MBM Arquitectes