Habitatges Banco Urquijo Habitatges Banco Urquijo Habitatges Banco Urquijo Habitatges Banco Urquijo Habitatges Banco Urquijo Habitatges Banco Urquijo Habitatges Banco Urquijo Habitatges Banco Urquijo Habitatges Banco Urquijo

Habitatges Banco Urquijo

Aquest conjunt residencial es troba dins del plà urbanístic que durant les dècades dels 60 i dels 70 va regir la manera de construir els nous habitatges que es situaven a la part alta de la ciutat de Barcelona, buscant distanciar-se de la contaminació acústica d’una ciutat amb més cotxes cada dia i en conseqüència més soroll.
 
En aquesta línia, els conjunts d'habitatges dins del traçat dels carrers són aillats, deixant espais generosos entre els blocs pel pas optim de la llum, multiplicant les seves façanes i donant lloc al verd que envolta les plantes baixes. Al conjunt Banco Urquijo, Coderch baixa l’alçada dels blocs, de manera que els espais que deixa entre els cossos pot ser més limitat; aixi s'apropa a l'ideal de buit entre carrers i, esglaonant-los, aconsegueix acotar el paisatge interior.
 
El fet de ser pisos d’alt standing obliga a que la distribució tingui doble accés (un d’ells segregat pel servei) tan en porta com en ascensor. Els estars dels blocs, en quedar enfrontats, es doten d'un filtre vertical de fusta que dona calidesa als espais interiors i complementa el revestiment de plaqueta ceràmica emprat per la façana. El retranqueig de les habitacions en busca de llum i intimitat coincideix amb els assajos de l’arquitecte en les seves experiències prèvies en habitatge unifamiliar.
 
 
Omar Ornaque - Arxius d'Arquitectura a Catalunya