Casa Tàpies Casa Tàpies Casa Tàpies Casa Tàpies

Casa Tàpies

La Casa Tàpies es desenvolupa entre mitgeres al barcelonés barri del Putxet. Exteriorment i a nivell de façana, la seva principal característica és la disposició asimètrica de l’estructura metàl·lica, combinant les lames i el mur opac per resoldre el tancament. D'aquesta manera, la seva continua però discreta variació no transmet al carrer el que es viu a dins, doncs es una casa que es mira a sí mateixa i viu cap a l’interior. Gaudeix del seu propi pati com a gran espai i el carrer es només un element auxiliar.
 
L'interior es caracteritza pel maó manual i l'ús, novament, de l’estructura metal·lica i les lames, aconseguint un continuu joc de llums creuades que matitzen els espais i on també entra en joc l'escala. El programa, que es va superposant en plantes, es coronat per la biblioteca en doble espai que gira al voltant de la xemeneia.
 
El taller, situat al fons del solar, finalitza el recorregut inicial en sentit longitudinal en planta baixa i queda separat del desenvolupament en vertical però integrat per la seqüència d’espais que porten fins a ell. Un món interior perfecte per desenvolupar amb tranquil·litat l'activitat de l'artista.
 
Omar Ornaque - Arxius d'Arquitectura a Catalunya