Habitatges la Salut Habitatges la Salut Habitatges la Salut Habitatges la Salut Habitatges la Salut Habitatges la Salut Habitatges la Salut Habitatges la Salut

Habitatges la Salut

Grup de 364 habitatges (60 - 100 m2) ocupant la totalitat d'una mansana en una zona residencial del cinturó industrial de Barcelona. Un edifici com un anell perimetral, segueix l'estricta alineació dels 4 carrers, respectant el  traçat bàsic del nucli urbà. Un altre edifici s'inscriu al interior sense relació de paral·lelisme, configurant una plaça quadrada de marcat caràcter urbà i de us exclusivament pels vianants. Entre aquests dos edificis es situen els  accessos verticals. Els vianants arriben a la plaça central a través de dos talls en diagonal a les 4 cantonades,  formalment molt emfatitzades. Els passos, en les cantonades NE i SO, es fan a través de porxos coberts. Hi ha  només dos tipus d'habitatge, amb les lleugeres adaptacions corresponents a les cantonades i els xamfrans. Totes elles tenen el mateix programa i es distingeixen només per la disposició d'elements i serveis i per  l'existència de terrasses en aquelles què la bona orientació i assolellament ho aconsellen. En algunes zones de  la planta baixa hi ha locals comercials precedits sempre per un porxo que filtra la circulació del trànsit de vianants  que no s'atura al nucli.
 
MBM Arquitectes