Llar d'Infants Llar d'Infants Llar d'Infants Llar d'Infants Llar d'Infants Llar d'Infants Llar d'Infants

Llar d'Infants

 

El projecte se situa en una illa de gran dimensió -200m x 300m- on ja actualment es troben alguns equipaments i es preveuen de nous; L'illa no està desenvolupada a nivell d'organizació urbanística, les circulacions són exclusivament perimetrals i les poques construccions existents se situen sense ordre comú, la qual cosa dona a l'àrea descrita un aspecte caòtic. El projecte d'urbanizació de la zona planteja la segregació dels equipaments en paquets-illes que, al generar recorreguts peatonals entre ells, donarà al paisatge una altre escala d'intervenció més adient amb la mida del poble.
 
En un d'aquests paquets es preveu col.locar les piscines municipals i la llar d'infants, compartint una àrea ajardinada. Per la topografia de la zona, amb suaus pendents a dues vessants, el sistema d'intervenció escollit per limitar les àrees de diferents usos consisteix en moviments de terra, excavant en unes zones i acumulant-ne en d'altres. Això genera un paisatge particular de relleus on els llocs queden definits amb canvis de cota, apareixent talussos que els limiten, opció contraposada a les tanques.
 
A partir d'aquestes consideracions s'han pres dues decisions que defineixen el projecte:
 
  -Delimitar l'àrea total de la llar d'infants, incloent el jardí, amb un gran clot, protegit de l'exterior amb talussos. Oferint als nens una barrera perimetral que necessiten i emmarcant una nueva visió de l'entorn.
 
  -Definir el volum de la llar d'infants a partir de la geometria que comparteix amb els altres elements construïts de l'ïlla, les piscines.
 
L'edifici de la llar d'infants es planteja com un gran contenidor -piscina- invertit i suspès sobre un gran clot d'espai exterior.
 
Una rampa defineix l'accés a l'edifici des d'un dels passos peatonals que travessarà la parcel.la d'equipaments. Aquesta rampa, en interseccionar-se amb el volum de la llar d'infants, indica l'accés a l'edifici, continua baixant fins a arribar a la cota de jardí i baixa més fins al sorral -un altre clot dintre del jardí i sota l'edifici.
 
Interiorment l'edifici vol ser un espai únic de plantejament totalment polivalent. El resultat pretén ser doncs, una envolvent contínua i una distribució interior disposada en el que hem definit com armaris distribuidors. Aquests elements -un primer que dona forma a l'accés, un segon que punxa des del pati, i un tercer que penja de la claraboia central-, per la seva disposició i la seva capacitat d'emmagatzematge de material, permetent dotar als espais que els envolten d'usos variables segons les necessitats. 
 
BAILO+RULL ADD+ Arquitectura